Không đáp ứng điều kiện hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt vẫn được hưởng thuế NK ưu đãi

Gốc
Trường hợp hàng hóa NK từ Hàn Quốc không đáp ứng điều kiện áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt thuế suất AKFTA và thuế suất VKFTA thì được hưởng thuế suất thuế NK ưu đãi (thuế suất MFN) theo Biểu thuế NK ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Không đáp ứng điều kiện hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt vẫn được hưởng thuế NK ưu đãi - Ảnh 1

Công chức Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: T.Trang.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc về mức thuế suất thuế NK đối với mặt hàng giấy thuộc nhóm 48.02.

Tổng cục Hải quan phân tích, tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định: hàng hóa NK có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi (thuế suất MFN) quy định tại Biểu thuế NK ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định này.

Tại Nghị định số 130/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018 cũng quy định: trường hợp hàng hóa NK đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này được áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt AKFTA.

Bên cạnh đó, tại Nghị định số 131/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018 quy định: trường hợp hàng hóa nhập khẩu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt VKFTA.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp hàng hóa NK từ Hàn Quốc không đáp ứng điều kiện áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt thuế suất AKFTA và thuế suất VKFTA quy định tại Nghị định số 130/2016/NĐ-CP và 131/2016/NĐ-CP thì được hưởng thuế suất thuế NK ưu đãi (thuế suất MFN) quy định tại Biểu thuế NK ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

Được biết, nhóm hàng 48.02 (Giấy và bìa không tráng, loại dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác, và giấy làm thẻ và giấy băng chưa đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), kích thước bất kỳ, trừ giấy thuộc nhóm 48.01 hoặc 48.03; giấy và bìa sản xuất thủ công) có thuế suất AKFTA, VKFTA, MFN đều bằng 20%.

Thu Trang

Tin nóng

Tin mới