(TT&VH) - Hãng đấu giá Darren Julien đã loại bỏ chiếc giường mà Michael Jackson nằm hấp hối ra khỏi danh mục đấu giá vào ngày 17/12 theo đề nghị của tổ chức quản lý di sản Jackson bởi đây là tài sản của tổ chức này.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)