Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không dễ chọn tân thủ tướng Thái Lan

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Hiện nay, ngoài quyền Bộ trưởng Y tế Chalerm Yubamrung và cựu Bộ trưởng Công nghiệp Mingkwan Sangsuwan, ông Sanoh và Chủ tịch đảng Ruam Jai Thai Chart Pattana, ông Chetta Thanajaro, là những ứng viên sáng giá kế nhiệm Thủ tướng Somchai Wongsawat.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114744