Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không để dịch bệnh lây lan trong các khu công nghiệp

Dịch bệnh xảy ra ở tất cả các nơi đều nguy hiểm nhưng xung yếu nhất là bệnh viện, sau đó đến các nhà máy, đặc biệt các nhà máy trong khu công nghiệp. Các địa phương nỗ lực không để dịch bệnh lây lan trong khu công nghiệp.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/khong-de-dich-benh-lay-lan-trong-cac-khu-cong-nghiep-211213.htm