Không để lặp lại thiếu sót của Quốc hội khóa trước

Gốc
(ĐVO) Việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XII chưa đạt được kết quả như chương trình đề ra, mới thông qua được 67/83 dự án luật, 14 pháp lệnh và 7 nghị quyết.

> > Người hút thuốc lá ‘bừa bãi’ sẽ bị xử lý theo luật

Sáng 17/11, Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

Đánh giá về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII, các đại biểu cơ bản đồng tình với đánh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mặc dù Quốc hội khóa XII chỉ có bốn năm nhưng Quốc hội đã quyết định rất nhiều các vấn đề quan trọng của đất nước. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp tục ban hành được số lượng lớn các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết, góp phần tạo lập được khung pháp luật để quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, củng cố quốc phòng và an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Các ĐBQH cho rằng, Quốc hội khóa XIII cần cố gắng để không lặp lại những thiếu sót, hạn chế của Quốc hội khóa trước.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số đại biểu cho rằng cần phải nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, thiếu sót. Việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XII chưa đạt được kết quả như chương trình đề ra, mới thông qua được 67/83 dự án luật, 14 pháp lệnh và 7 nghị quyết. Trong khi đó, tính đến thời điểm này vẫn còn 53 nghị định chưa được Chính phủ ban hành, làm pháp luật chậm đi vào cuộc sống. Trên cơ sở phân tích những mặt còn tồn tại, đại biểu đề nghị Quốc hội nghiêm túc xem xét, rút kinh nghiệm và có chế tài xử lý để những điều tồn tại trên không lặp lại ở chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội khóa XIII.

Theo Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, dự kiến Chương trình rút lại còn 80 dự án luật, 5 dự án pháp lệnh của chương trình chính thức và 37 dự án và 4 pháp lệnh của chương trình dự bị. Tuy nhiên, nhiệm kỳ QH khóa XIII đã qua kỳ họp thứ hai nên nhiều đại biểu cho rằng "đây vẫn là một số lượng luật cần phải cố gắng hết sức mới có thể đạt được". Vì vậy, các đại biểu đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất số lượng để Quốc hội quyết tâm thực hiện, nhưng cần phải phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên.

Nhiều đại biểu cho rằng nếu cần thiết Quốc hội phải ra một nghị quyết về tiến độ thời gian thực hiện với các dự án luật đã thông qua tại chương trình này để tổ chức các đoàn giám sát, tăng cường công tác nghiên cứu và năng lực của các cơ quan nghiên cứu hỗ trợ cho xây dựng pháp luật.

ĐANG ĐỌC NHIỀU :

7 ngày địa ngục qua lời kể của người vợ xinh đẹp bị chồng tra tấn Tổng thống Israel sắp thăm chính thức Việt Nam Người đặt tên Luật Nhà văn là 'cậu đánh máy nào đó'

Tin nóng

Tin mới