UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, làm việc với các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã hiện đang tồn tại các loại hình lò gạch đốt thủ công trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả hoạt động của lò gạch theo công nghệ nung có xử lý khói.

Khong de xuat gia han hoat dong cho lo gach don le - Anh 1

Đồng thời, phân loại, đánh giá lò thủ công, lò cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng..., mức độ ảnh hưởng, mức độ gây ô nhiễm... đề xuất cụ thể giải pháp (tồn tại, gia hạn hoặc phải phá dỡ theo quy định) và kế hoạch xóa bỏ lò gạch thủ công, lò gạch nung không khói gây ô nhiễm môi trường trong những năm tiếp theo, đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND thành phố trong tháng 11-2016 để thống nhất giải quyết chung trên địa bàn thành phố, không báo cáo đề xuất thành phố xử lý gia hạn lò gạch đơn lẻ.

Gia Khánh