Không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng

Gốc
Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15/11/2020, thay thế Nghị định 176/2013/NĐ-CP. Theo đó, các hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng đều có mức phạt tăng rất cao, từ gấp 2 đến 10 lần so với mức phạt cũ, nhất là vi phạm trong phòng chống dich Covid-19.

Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị http://kinhtedothi.vn/infographic-khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong-se-bi-phat-tu-1-3-trieu-dong-417888.html