Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không điều chỉnh giá đất bồi thường dự án trước ngày 25-5-2007

(NLĐ)- Không điều chỉnh giá đất bồi thường đối với các dự án triển khai trước Nghị định 84 của Chính phủ (ngày 25-5-2007) về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai có hiệu lực. Đây là thông báo mới ban hành của UBND TPHCM.

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/220823.asp