Không đủ bằng chứng để điều tra chống bán phá giá đối với hàng dệt may Việt Nam

ND - Mặc dù đã ngừng chương trình giám sát nhập khẩu đối với một số mặt hàng dệt may của Việt Nam nhưng Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vẫn tiếp tục duy trì trang mạng Chương trình Giám sát hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam và tiếp tục cung cấp số liệu nhập khẩu nhóm mặt hàng này, cho đến khi chính quyền mới ở Mỹ nhậm chức ngày 20-1-2009.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135865&sub=60&top=38