[Kênh14] - Thật sự chúng tôi cần có nhau, rất yêu nhau, nhưng tôi không đủ can đảm để làm "chuyện ấy".