KTĐT - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở vừa có hướng dẫn tạm thời về cách đánh giá học sinh (HS) lớp 1, năm học 2013 - 2014.

Theo đó, các trường tiểu học không dùng điểm số để đánh giá năng lực nhận thức và kết quả học tập hàng ngày ở môn toán và tiếng Việt của HS lớp 1 dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả cho điểm thưởng.

Sở yêu cầu các nhà trường không được cho điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I, điểm kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II. Việc cho điểm chỉ thực hiện đối với bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I và bài kiểm tra định kỳ cuối năm học. Giáo viên chủ nhiệm lập "Sổ theo dõi học tập môn toán, tiếng Việt lớp 1" để ghi nhận xét từng HS…