Không được để xảy ra bức cung, nhục hình

Gốc
(PLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chương trình thực hiện nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, tham nhũng, công nghệ cao… chương trình yêu cầu cơ quan điều tra và điều tra viên phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về điều tra tội phạm, không được để xảy ra bức cung, dùng nhục hình; thu thập chứng cứ xác định có tội, vô tội nhằm hạn chế việc bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Lãnh đạo đơn vị, tổ chức phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng tại đơn vị, tổ chức mình.

Chương trình cũng giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đảm bảo mọi tố giác và tin báo về tội phạm đều phải được xử lý. Các hành vi trả thù người tố giác tội phạm, hoặc lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối an ninh trật tự đều phải bị xử lý nghiêm. Người đứng đầu chính quyền và cơ quan công an các địa phương phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đ.LIÊN

Tin nóng

Tin mới