Không được lắc – Con bạn có thể bị rất nguy hiểm

Gốc
Nhiều khi ta cứ cố rung lắc để dỗ trẻ nín khóc mà không biết rằng điều đó có thể gây ra những tổn thương não vĩnh viễn ở trẻ

Tin nóng

Tin mới