Không ép buộc người bệnh sử dụng máy điều trị theo phương thức xã hội hóa

Gốc
Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn số 5063/SYT-KHTC gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc ngành Y tế Thủ đô yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo về xây dựng, kê khai, công khai giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu.
0:00 / 0:00
0:00

Theo đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng, quyết định mức giá dịch vụ y tế theo yêu cầu phù hợp với chất lượng và chi phí thực tế hợp lý; đồng thời thực hiện dịch vụ theo đúng quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn. Trong trường hợp mức giá hiện tại quy định cao hơn phương án giá xây dựng, thì phải xem xét điều chỉnh ngay. Ngoài ra, Sở Y tế cũng yêu cầu danh mục, mức giá dịch vụ tại các cơ sở y tế phải được niêm yết công khai.

Cùng với đó, cơ sở y tế phải giải thích cụ thể, rõ ràng cho người bệnh, người nhà người bệnh về quyền lợi, chi phí phải trả trước, trong và sau thực hiện dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu để họ lựa chọn. Tuyệt đối không được gợi ý, ép buộc người bệnh sử dụng dịch vụ y tế từ máy điều trị theo phương thức xã hội hóa, dịch vụ theo yêu cầu. Việc thu giá dịch vụ y tế theo yêu cầu phải sử dụng hóa đơn và hạch toán kế toán các khoản thu chi đúng quy định.

Trang Thu

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/995882/khong-ep-buoc-nguoi-benh-su-dung-may-dieu-tri-theo-phuong-thuc-xa-hoi-hoa