Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không “ép” doanh nghiệp xuất khẩu xe máy

Nhiều ý kiến đã bắt đầu tỏ ra lo ngại về những mục tiêu xuất khẩu xe máy được đặt ra trong bản “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2020”.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/152399