Một kiến trúc sư trẻ đã buột miệng chua chát như thế và bỏ ra ngoài cuộc tọa đàm mà anh ta cho là xa xỉ và khó có thể giải quyết được vấn đề trên thực tế. Ghi nhận từ buổi tọa đàm “Vai trò của nghệ thuật trong không gian công cộng đô thị” do hội đồng Anh tổ chức vào sáng hôm qua, 29.3.