(HNMO)- Ngày 19/1/2008, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Quỹ “Lời vàng Eva” sẽ tiếp tục giới thiệu không gian thơ mùa Đông với 2/6 tập thơ cuối do Quỹ hỗ trợ xuất bản thơ nữ tham dự Giải thưởng “Lá trầu”. Đây là chặng cuối, diễn tiến của hoạt động hỗ trợ xuất bản thơ nữ năm 2007 do Evacom khởi xướng...