Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không giới hạn thu nhập người mua nhà giá thấp

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, quan điểm chỉ đạo trong giai đoạn này trước hết phải lo nhà ở cho những người hưởng lương Nhà nước, sau mới đến những người làm việc tại các thành phần kinh tế tư nhân, hoặc những người không công ăn việc làm.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=145249