Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân (*)

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112129&sub=50&top=37