Không khí lạnh tràn xuống Bắc bộ và Trung bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày và đêm nay, 14/1, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống phía tây Bắc bộ và Trung bộ.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/231787/Default.aspx