Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không lập quỹ ứng cứu tài chính châu Âu

Các nền kinh tế lớn nhất châu Âu đồng ý hợp tác hỗ trợ các định chế tài chính, nhưng sẽ không lập một quỹ ứng cứu chung.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/182809