Không nên “nhảy việc” trong giai đoạn này

Gốc
- Không nên “nhảy việc” trong giai đoạn này vì đây là tình hình chung và ở đâu cũng khó khăn. Dù DN có khó khăn, họ vẫn cần những người tài để tiếp tục trụ lại và vượt qua giai đoạn này.

Tin nóng

Tin mới