Không ngờ sinh con lần đầu và lần hai lại khác nhau nhiều thế này!

Gốc
Lần đầu mang thai, mẹ sẽ không tránh khỏi tâm lý hồi hộp, lo lắng. Đến lần thứ hai, mọi chuyện sẽ khác biệt hoàn toàn.

Mỗi lần mang thai mẹ lại có một tâm trạng khác nhau. Những vấn đề về sinh con lần đầu và lần hai dưới đây có lẽ chỉ có những mẹ đã từng trải qua mới hiểu rõ nhất.

Không ngờ sinh con lần đầu và lần hai lại khác nhau nhiều thế này! - Ảnh 1

Không ngờ sinh con lần đầu và lần hai lại khác nhau nhiều thế này! - Ảnh 2

Không ngờ sinh con lần đầu và lần hai lại khác nhau nhiều thế này! - Ảnh 3

Không ngờ sinh con lần đầu và lần hai lại khác nhau nhiều thế này! - Ảnh 4

Không ngờ sinh con lần đầu và lần hai lại khác nhau nhiều thế này! - Ảnh 5

Không ngờ sinh con lần đầu và lần hai lại khác nhau nhiều thế này! - Ảnh 6

Không ngờ sinh con lần đầu và lần hai lại khác nhau nhiều thế này! - Ảnh 7

Không ngờ sinh con lần đầu và lần hai lại khác nhau nhiều thế này! - Ảnh 8

Không ngờ sinh con lần đầu và lần hai lại khác nhau nhiều thế này! - Ảnh 9

Theo Vân Anh (Dịch từ Sohu) (Khám Phá)

Tin nóng

Tin mới