Không phá vỡ cảnh quan kiến trúc Khu biệt thự Làng đại học Thủ Đức

Gốc
Các công trình xây dựng mới trong khu vực bảo tồn không gian kiến trúc cảnh quan Khu biệt thự Làng đại học Thủ Đức phải đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, hình thức kiến trúc, để không làm phá vỡ không gian kiến trúc.

Không phá vỡ cảnh quan kiến trúc Khu biệt thự Làng đại học Thủ Đức - Ảnh 1

Theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Khu biệt thự Làng đại học Thủ Đức (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) UBND TPHCM vừa ban hành, từ ngày 9-9-2017, việc xây dựng các công trình và nhà ở riêng lẻ trong khu vực phải được quản lý đồng bộ về không gian, kiến trúc, cảnh quan, bảo đảm hoạt động chức năng hiệu quả, mỹ quan, an toàn, hài hòa với tổng thể đô thị xung quanh.

Theo đó, các công trình và dự án phát triển nhà ở phải xem xét kỹ trên cơ sở đảm bảo đồng bộ giữa quy mô dân số và phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và bảo vệ môi trường, cảnh quan.

Những công trình hiện hữu đã xây dựng phù hợp quy định hiện hành trước khi ban hành quy chế này được phép tồn tại. Khi xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo có thay đổi về kiến trúc mặt ngoài công trình, quy mô diện tích, phải tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch của quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành.

Các công trình xây dựng mới trong khu vực bảo tồn không gian kiến trúc cảnh quan Khu biệt thự Làng đại học Thủ Đức phải đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, hình thức kiến trúc, để không làm phá vỡ không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng của khu vực.

MINH HUY

Tin nóng

Tin mới