Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không phải mọi giáo viên đều ra khỏi biên chế

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - "Ngành giáo dục đang có hơn 1 triệu giáo viên, chiếm khoảng 80% lực lượng công chức nhà nước."

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=120339