Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế về kết quả thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa của cả hai đoàn thanh tra do Bộ Y tế chủ trì ở phía Bắc và phía Nam, ngày 29/9, Bộ đã thanh tra được 5 cơ sở, lấy 19 mẫu sữa và nguyên liệu bột sữa gửi xét nghiệm melamine.