QĐND - Ngày 6-9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp đánh giá công tác quản lý chất lượng vật tư nông, lâm, thủy sản và vệ sinh, an toàn thực phẩm tháng 8-2013. Theo đó, kiểm tra đột xuất hoạt động xay xát, sơ chế, đóng gói gạo tại 6 cơ sở ở TP Hồ Chí Minh, không phát hiện việc sử dụng hóa chất trong sản xuất gạo. Kiểm tra thông tin về “chè bẩn” tại 2 tỉnh Bình Dương và Lâm Đồng cho thấy, chưa có cơ sở khẳng định chè phế thải được lấy từ Bình Dương tuồn vào các xưởng chuyên làm chè bẩn tại Lâm Đồng. Kết quả kiểm tra tại thị trường Hà Nội không phát hiện hóa chất độc hại phun ép chuối xanh mau chín.

Tuy nhiên, qua kiểm tra liên ngành các cơ sở giết mổ, chăn nuôi, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y, Chi cục Thú y vùng 4 (Đà Nẵng) phát hiện 178 trên tổng số 886 cơ sở không đạt yêu cầu vệ sinh thú y.

THÁI HƯNG