Không quy định phân cấp công trình cải tạo

Gốc
ng Nguyễn Tiến Vĩnh (Thành phố Hồ Chí Minh) có câu hỏi liên quan đến vấn đến các quy định phân cấp công trình cải tạo, gửi Bộ Xây dựng nhờ hướng dẫn giải đáp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Nội dung câu hỏi như sau: Ông Vĩnh hỏi, công trình cải tạo nhà hàng (ở tầng 11) được xác định là công trình cấp mấy theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD và 07/2019/TT-BXD?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng là công tác thi công xây dựng, pháp luật về xây dựng không có quy định về phân cấp công trình cải tạo mà chỉ phân cấp công trình xây dựng.

Khánh Diệp

Nguồn Xây Dựng https://baoxaydung.com.vn/khong-quy-dinh-phan-cap-cong-trinh-cai-tao-299990.html