Tàu thuyền VN không treo quốc kỳ VN hoặc treo quốc kỳ VN không đúng quy định bị phạt 1-5 triệu đồng.

Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong vùng biển VN (thay thế Nghị định 137/2004) đang được Bộ Quốc phòng lấy ý kiến nhân dân. Cụ thể, dự thảo quy định hành vi không thực hiện đăng ký thay đổi chủ tàu thuyền theo quy định khi tàu thuyền đã được mua, bán, chuyển quyền sở hữu bị phạt tiền 40-60 triệu đồng (mức phạt hiện hành 15-20 triệu đồng).

Theo dự thảo, tàu thuyền nước ngoài dừng lại hoặc neo đậu trái phép trong nội thủy, lãnh hải VN sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng, gấp đôi mức phạt hiện hành tại Nghị định 137/2004. Mức phạt 300-500 triệu đồng được áp dụng với tàu thuyền nước ngoài có hành vi tuyên truyền nhằm gây hại đến quốc phòng, an ninh của VN. Trong khi đó, việc tàu thuyền nước ngoài thu thập thông tin trái phép liên quan đến quốc phòng, an ninh của VN bị phạt tiền nặng hơn, từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng.

Dự thảo quy định tàu thuyền nước ngoài có hành vi xả khói mù, bắn các loại súng, phóng các tín hiệu hoặc sử dụng các vật liệu nổ trong nội thủy, lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải VN vào bất cứ mục đích gì, trừ trường hợp bắn đạn tín hiệu cấp cứu và bắn súng chào theo quy định của pháp luật VN, thì bị phạt tiền 300-500 triệu đồng. Mức phạt này cao gấp nhiều lần mức phạt hiện nay đối với cùng vi phạm (hiện nay chỉ phạt 10-20 triệu đồng).

Cũng theo dự thảo, phạt tiền 1-5 triệu đồng đối với tàu thuyền nước ngoài không treo cờ quốc tịch, quốc kỳ VN theo quy định khi hoạt động trong nội thủy VN. Mức phạt này cũng được áp dụng với tàu thuyền VN không treo quốc kỳ VN hoặc treo quốc kỳ VN không đúng quy định.

Dự thảo cũng nêu rõ phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng đối với hành vi gây cản trở cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác hợp pháp các loại tài nguyên khác trong vùng biển VN.

TTH