Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không thành lập các Tổng công ty Viễn thông I, II, III

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Ngày 24-10, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 164/2007/QĐ-TTg về việc tổ chức kinh doanh mạng viễn thông nội hạt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Theo đó, không thành lập các Tổng công ty - Viễn thông I, II, III.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108059&sub=76&top=41