Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không thể bồi thường theo kiểu "liệt kê thiệt hại"

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Một trong ba lĩnh vực áp dụng của dự luật Bồi thường Nhà nước (phiên thảo luận của UBTV Quốc hội ngày 25/12) nhận được nhiều ý kiến tranh luận thuộc về tố tụng hình sự.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/12/106560.cand