Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không thể để cái ác lộng hành

Báo Tiền Phong
Gốc

"Kiến nghĩa bất vi, vô dũng dã", là một mệnh đề trong "Luận Ngữ", thiên "Học nhi", song "thấy việc nghĩa mà không làm là không có dũng" đã trở thành một chuẩn mực ứng xử quen thuộc rất được đề cao trong đời sống xã hội ta. Thậm chí, có người khi hành động theo chuẩn mực ấy cũng không biết và cũng chẳng cần phải biết đến xuất xứ của nó.