'Không thể đem cây Đại nội biếu sếp!'

Gốc
Dư luận ở Thừa Thiên Huế đang xôn xao việc có hay không Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đào cây sứ cổ trong Kinh thành Huế để biếu một lãnh đạo cấp sở. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về vấn đề này.

'Không thể đem cây Đại nội biếu sếp!' - Ảnh 1

Cây sứ đang được trồng tại vườn ươm Văn Thánh

- Ông có thể nói cụ thể về thời gian và mục đích của việc di dời cây sứ?

Cây sứ cổ thụ này được di dời ra khỏi Đại Nội Huế vào ngày 21/1/2016 nhằm mục đích để phục vụ cho việc khảo sát trùng tu lại Điện Kiến Trung. Việc di dời cây sứ này xuất phát từ việc Phòng Cảnh quan môi trường thuộc Trung tâm có báo cáo đề xuất cắt tỉa, hạ độ cao, di dời các loại cây như Mai, Sanh, Sứ... mọc không phù hợp tại các điểm di tích.

- Ở Điện Kiến Trung có bao nhiêu cây sứ, thưa ông?

Ở Điện này có 3 cây sứ khoảng 70 năm tuổi. Vì trước năm 1947 chúng tôi có đủ hình ảnh tư liệu chứng minh, khu vực Điện Kiến Trung không có 3 cây sứ này. Đây là những cây sứ mọc hoang chứ không phải do triều đình trồng.

'Không thể đem cây Đại nội biếu sếp!' - Ảnh 2

Trước khi đem trồng ở vườn ươm, cây sứ mọc tại vị trí này

- Trong vườn ươm chỉ có một cây duy nhất, các cây còn lại đều nằm tại Điện Kiến Trung?

Đúng vậy. Vì khu vực điện có 3 cây. Hôm đó chuyển đi một cây các cây còn lại chúng tôi sẽ dời trong thời gian tới.

- Việc đưa cây xanh ra khỏi di tích được kiểm soát thế nào, thưa ông?

Cây sứ mọc tại Điện Kiến Trung được di dời vào khoảng 17h30 chiều 21/1/2016, đi qua cửa Hòa Bình của Đại Nội. Sổ nhật trình của bảo vệ chốt cửa Hòa Bình vẫn còn ghi rõ: “Phòng Cảnh quan Môi trường (thuộc TTBTDTCĐ Huế) chở một cây sứ đại được bứng ở Điện Kiến Trung lên ươm trồng (ở vườn ươm) Văn Thánh”.

'Không thể đem cây Đại nội biếu sếp!' - Ảnh 3

Vị trí 3 cây sứ trong hồ sơ lưu trữ

- Ông khẳng định cây sứ trong vườn ươm hiện tại chính xác là cây được đào vào chiều 21/1?

Chính xác. Mọi người có thể so sánh hình dáng của cây để nhận biết

- Dư luận cho rằng, mục đích ban đầu của việc đào cây là biếu cho sếp nhưng trên đường đi bị phát hiện nên đã chở vào vườn ươm?

Tôi khẳng định lại là việc đưa cây lên vườn ươm đã nằm trong kế hoạch! Không thể đem cây Đại Nội đi cho được. Chúng tôi là những người quản lý di sản nên rất hiều điều đó.

'Không thể đem cây Đại nội biếu sếp!' - Ảnh 4

Hiện cây sứ trong vườn ươm đã đơm nhánh và trổ lá xanh

- Hiện cây sứ trồng ở vườn ươm tình trạng như thế nào, thưa ông?

Cây phát triển tốt. Hiện đã đơm nhánh và trổ lá xanh.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này.

Quang Tám

Tin nóng

Tin mới