Hanoinet - Này, còn 996 ngày nữa là đến Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đấy. - Vâng, mà sao thủ trưởng biết ạ! Tôi ngớ người hỏi lại ông thủ trưởng cũ hồi còn ở Quân đội. Ông đã nghỉ hưu và về ở tại khu Bắc Linh Đàm.