Không thể tử hình "Ali Hóa học"?

"Ali Hóa học" sẽ chưa thể bị tử hình là thông điệp mà Đại sứ quán Mỹ tại Iraq vừa trả lời cho Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki sau khi ông hối thúc Mỹ trao trả tử tù để thực thi công lý.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/11/78931.cand