Không thiếu vốn cho các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Hanoinet - Ngày 21/6, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã kiểm tra tiến độ dự án Trường Công nhân kỹ thuật cao và Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao - công trình trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=69829