Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn

Gốc
GD&TĐ - Tôi đã đã được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ bậc 3 hệ số lương 5,08 ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) lên bậc 4 hệ số lương 5,42 ngạch chuyên viên chính từ ngày 1/1/2014.

Ảnh có tính chất minh họa/Internet

Đến ngày 1/8/2014, tôi được Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Vậy trường hợp của tôi có tiếp tục được nâng lương trước thời hạn hay không?- Nguyễn Văn Trọng (vantronggv@gmail.com).

* Trả lời:

Ngày 31/7/213, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, tại Điểm đ Khoản 1 Điều 3 Thông tư này quy định về xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc như sau:

- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

- Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư trên quy định về số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đó là: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Do đó căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn vẫn chỉ được xét nâng bậc lương thường xuyên từ bậc 4 lên bậc 5 ngạch chuyên viên chính từ ngày 1/1/2017.

Đến ngày 1/1/2019 (sau khi đủ 24 tháng giữ bậc 5 ngạch chuyên viên chính), nếu bạn đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ở ngạch chuyên viên chính thì thành tích công tác của bạn trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2019 (trong đó có thành tích được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba ngày 1/1/2014) được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Tin nóng

Tin mới