Không trình dự án sửa đổi Luật Đất đai trong năm nay

Gốc
(PL)- Ngày 16-4, Tổng cục Quản lý đất đai cho biết sẽ không trình dự án sửa đổi Luật Đất đai lên Quốc hội vào tháng 10 như kế hoạch trước đây. Dự kiến việc trình dự án luật này sẽ được lui tới kỳ họp đầu tiên của Quốc hội trong năm 2012.

Theo lãnh đạo Vụ Chính sách và Pháp chế - Tổng cục Quản lý đất đai, Luật Đất đai sẽ được sửa đổi theo hướng tháo gỡ những vướng mắc từ thực tế. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng là nội dung được quan tâm sửa đổi trong luật. Cụ thể, hiện quy định khi thu hồi đất phi nông nghiệp phải thông báo trước 180 ngày, với đất nông nghiệp phải thông báo trước 90 ngày. Tuy nhiên, theo lãnh đạo vụ trên, với một số dự án, nếu việc giải phóng mặt bằng thuận lợi thì không nhất thiết phải chờ đợi một thời gian dài như vậy. Mặt khác, các quy định về thời hạn giao sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hằng năm, vấn đề hạn điền, tích tụ ruộng đất cũng phải được sửa đổi cho phù hợp. HOÀNG VÂN

Tin nóng

Tin mới