(PL)- Ngày 13-8, ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD&ĐT TP.HCM), yêu cầu các trường tiểu học không bắt buộc phụ huynh phải mua đồng phục mới cho con em khi bước vào năm học (nhằm khuyến khích tinh thần tiết kiệm và chia sẻ cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn);

hiệu trưởng không để trường hợp nào vì chưa có đồng phục mới mà không được vào trường học.

Theo ông Vinh, nhà trường không được tùy tiện thay đổi đồng phục hằng năm hoặc thêm bớt các chi tiết gây khó cho học sinh và phụ huynh. Nếu cần có sự thay đổi thì phải báo trước và phải được sự đồng thuận của phụ huynh; việc thay đổi đồng phục phải được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu; đồng phục phải được thiết kế giản dị, phù hợp lứa tuổi học sinh tiểu học và được hội đồng nhà trường, cha mẹ học sinh đồng thuận, dễ tìm mua hoặc may ở nhà, chất liệu bền và giá hợp lý…

Q VIỆT