(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc xác nhận tờ khai đủ điều kiện qua khu vực giám sát.

Khong xac nhan qua khu vuc giam sat hang tam nhap tai xuat chuyen giao - Anh 1

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.

Trước đó, khi rà soát tờ khai hải quan hàng hóa XNK đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan, các đơn vị hải quan địa phương phản ánh còn tồn đọng một số tờ khai chưa được xác nhận qua khu vực giám sát trên hệ thống. Các tờ khai này đều là các tờ khai tạm nhập tái xuất chuyển giao.

Tạm nhập tái xuất chuyển giao, tức là DN Việt Nam có hàng hóa là máy móc thiết bị tạm nhập tái xuất, nay không có nhu cầu thuê mượn và đề nghị tái xuất cho đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, đối tác nước ngoài ký hợp đồng với DN Việt Nam khác để tiếp tục cho thuê mượn để sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh. Đối tác nước ngoài chỉ định cho DN Việt Nam giao hàng tại Việt nam cho DN Việt Nam khác.

Hàng tạm nhập tái xuất trong trường hợp này là hàng hóa đã NK vào Việt Nam, đã được cơ quan Hải quan xác nhận qua khu vực giám sát khi làm thủ tục NK và thực tế vẫn đang ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo Hải quan địa phương một số trường hợp hàng hóa đang phục vụ tại các giàn khoan thuộc các cảng dầu khí ngoài khơi được miễn kiểm tra thực tế thì việc xác nhận “hàng đã qua khu vực giám sát” là không thể thực hiện do DN không thể xuất trình được vận tải đơn để cơ quan Hải quan xác nhận.

Tháo gỡ vướng mắc trên, Tổng cục Hải quan cho biết, Hải quan địa phương không thực hiện xác nhận qua khu vực giám sát đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất chuyển giao.