Khu công nghệ cao Hòa Lạc: Nhận chứng chỉ ISO 9001:2008

Gốc
Khu công nghệ cao Hòa Lạc (CNC) vừa vinh dự đón nhận Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Được biết, ngay từ năm 2009, Ban quản lý CNC đã ký hợp đồng với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ để tư vấn, hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; tiến hành xây dựng và ban hành có hiệu lực chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, 9 quy trình chung thuộc hệ thống quản lý chất lượng và 1 quy trình tác nghiệp đặc thù của Ban bao gồm 24 tác nghiệp chuyên môn theo Đề án 30 - Đề án cải cách thủ tục hành chính.

CôngThương - Tổ chức các khóa đào tạo như “Nhận thức và xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nâng cao kiến thức về HTQLCL, thay đổi thói quen làm việc cũ, đồng thời tiếp cận những phương pháp quản lý tiên tiến. Sau khi áp dụng HTQLCL, CNC đã xây dựng được một hệ thống quy trình đồng bộ, khoa học, phù hợp với chính sách và mục tiêu chất lượng đã đề ra, loại bỏ cơ bản các thủ tục rườm rà, phức tạp; quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ được thực hiện đúng, đủ, theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong giao dịch. Các thủ tục liên quan đến quá trình giải quyết hồ sơ hành chính đều được niêm yết công khai và cập nhật thường xuyên trên trang web. Việc này tạo điều kiện khắc phục cơ bản các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn; tỷ lệ hồ sơ đạt yêu cầu trên 97%. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Nguyễn Văn Lạng - đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của CNC trong việc áp HTQLCL. Thứ trưởng cho rằng, nhận chứng chỉ tiêu chuẩn chỉ mới là bước khởi đầu, điều quan trọng là thực hiện và duy trì cho tốt. Nếu thực hiện tốt, CNC sẽ được khẳng định chất lượng trong hoạt động và việc kêu gọi đầu tư cũng sẽ tốt hơn.

Tin nóng

Tin mới