Khu công nghệ cao Hòa Lạc: Nhiều dấu hiệu khởi sắc

NDĐT - Lên Khu CNC Hòa Lạc lần này, đập vào mắt chúng tôi vẫn là ngút ngàn đất trống và ngổn ngang đá cát của một công trường lớn có gần 10 năm ỳ trệ. Nhưng hơn một năm nay, nhiều dấu hiệu cho thấy một thành phố khoa học đang dần hình thành.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123892&sub=72&top=41