Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khu công nghiệp An Nghiệp (Sóc Trăng) mới đi vào hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường

Gốc

ND - Khu công nghiệp (KCN) An Nghiệp (Sóc Trăng) mới có sáu doanh nghiệp chế biến thủy sản, sản xuất hàng gia dụng, thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học... hoàn thành việc xây dựng và đi vào hoạt động, xả thẳng nước thải vào kênh mương chung, gây ô nhiễm cho cả vùng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107702&sub=127&top=39