Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khu Kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam: Có 25 dự án, tổng vốn 345 triệu USD hoạt động

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Trong 49 dự án đã cấp phép, có 25 dự án đã đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, với tổng vốn 345 triệu USD, thu hút 6.000 lao động. Riêng năm 2008 có thêm 10 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn gần 172 triệu USD, 4 dự án đưa vào sản xuất kinh doanh với tổng vốn gần 41 triệu USD

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/12/176543