Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khu phố văn hóa?

Báo Đầu Tư
Gốc

(CATP) Thành phố Hồ Chí Minh đang từng ngày thay da đổi thịt, năm 2008 được chọn là năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nhiều địa phương tỏ ra rất quyết tâm xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/2008/11/20081105.43236.ca