Thể hiện tình yêu ở những công viên vắng, hay những con đường thơ mộng, hoặc ít người vãng lai không còn là sự lựa chọn của các đôi bạn trẻ mà ngược lại các cặp tình nhân nay lại ưa tụ điểm đông đúc bởi muốn thể hiện tình yêu nồng cháy công khai mà, hơn nữa, lại không sợ bị cướp hay... xin đểu.