Ban Quản Trị vừa đưa vào sử dụng khu vực đặc biệt trên trang chủ của diễn đàn Tinhte.vn. Đây là khu vực gồm 5 bài đặc biệt được chọn ra trong các bài được mang ra trang chủ. Việc này sẽ giúp anh em có thể tiếp cận được các bài có giá trị cao hay các bài nên đọc. Ý tưởng này xất phát từ khu vực đặc biệt của trang Engadget.com và giao diện Metro trên Windows Phone 7 hay Windows 8 trong tương lai. Chúc các bạn có bài chui vào khu vực này. Cái bài trong khu vực đặc biệt được sắp từ trái qua phải và từ trên xuống dưới theo thứ tự mới nhất đến cũ nhất.