Đức nhận được lượng đơn đặt hàng công nghiệp cao bất ngờ vào đầu năm 2017, nhưng đang lo ngại rằng đồng tiền chung euro hiện đang quá yếu.