Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khu vực Đông Nam Bộ có thu nhập bình quân cao nhất cả nước

Từ tình hình kinh tế - xã hội chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, khảo sát mức sống dân cư 2021 của Tổng cục Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân đầu người giảm so với năm 2020 nhưng cơ cấu chuyển dịch theo chiều hướng tiến bộ.

Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư 2021 của Tổng cục Thống kê (GSO) công bố ngày 29/6, thu nhập bình quân một người/tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt 4,2 triệu đồng, giảm 1,1% so với năm 2020. Thu nhập bình quân một người/tháng năm 2021 ở khu vực thành thị đạt 5,38 triệu đồng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (3,48 triệu đồng).

Trước năm 2019 thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, tuy nhiên từ năm 2020, theo GSO do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thu nhập có xu hướng giảm dần.

Trong đó, tốc độ giảm thu nhập ở khu vực thành thị nhiều hơn so với khu vực nông thôn. So với năm 2020, thu nhập bình quân một người/tháng năm 2021 ở khu vực thành thị giảm 3,6%, trong khi thu nhập bình quân một người/tháng ở khu vực nông thôn không thay đổi đáng kể.

Trong năm 2021, vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ đạt 5,79 triệu đồng/người/tháng) và thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc chỉ đạt 2,83 triệu đồng/người/tháng).

Nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập bình quân một người/tháng đạt 9,18 triệu đồng cao gấp 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất).

Tuy năm 2021, thu nhập bình quân đầu người vẫn tiếp tục giảm so với năm 2020 do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng cơ cấu thu nhập vẫn chuyển dịch theo hướng ngày càng tiến bộ hơn.

Tỷ trọng các khoản thu từ tiền công, tiền lương có xu hướng tăng dần từ năm 2010 đến nay, từ 44,9% năm 2010 lên đến 56,7% năm 2021. Ngược lại, tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng ngày càng giảm, từ 20,1% năm 2010 xuống còn 10,8% năm 2021.

Mặc dù, thu nhập của dân cư có giảm so với năm 2020 nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn giảm do Chính phủ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Tỷ lệ hộ phụ thuộc tăng nhẹ

Cũng theo kết quả khảo sát mức sống dân cư 2021, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021 là 4,4%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với năm 2020, Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước (13,4%). Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm liên tục trong giai đoạn 2016 - 2021, trung bình mỗi năm giảm khoảng 1 điểm phần trăm.

Xét riêng về 10 chỉ số phản ánh mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản thì các hộ gia đình Việt Nam năm 2021 thiếu hụt nhiều về bảo hiểm y tế và giáo dục người lớn (mức độ thiếu hụt lần lượt là 17,8% và 11,3%).

Ngoài ra, khảo sát cũng cho thấy, số nhân khẩu bình quân một hộ năm 2021 là 3,6 người/hộ. Nhân khẩu bình quân của các hộ ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị; các hộ có thu nhập càng cao thì số nhân khẩu bình quân một hộ càng thấp.

Vùng có số nhân khẩu bình quân một hộ cao nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (4 người/hộ) và thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ (3,3 người/hộ).

Trong giai đoạn 2010 - 2021, số nhân khẩu bình quân một hộ giảm nhẹ qua các năm, từ 3,9 người/hộ năm 2010 xuống 3,6 người/hộ năm 2021. Tỷ lệ phụ thuộc của hộ gia đình một năm 2021 là 0,71. Tỷ lệ phụ thuộc của các hộ dân cư thuộc khu vực nông thôn cao hơn so với khu vực thành thị (0,76 so với 0,64).

Tỷ lệ này giảm dần theo 5 nhóm thu nhập, các hộ có thu nhập càng cao thì tỷ lệ phụ thuộc càng giảm. Đồng bằng sông Hồng là vùng có tỷ lệ phụ thuộc cao nhất cả nước (0,8), thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ (0,5).

Ngược lại với xu hướng giảm của quy mô hộ gia đình và số người trong độ tuổi lao động thì tỷ lệ phụ thuộc tăng nhẹ trong giai đoạn 2010 - 2021, từ 0,55 năm 2010 đến 0,71 năm 2021.

Khảo sát mức sống dân cư năm 2021 được tiến hành theo Quyết định số 95/QĐ-TCTK ngày 29/1/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Khảo sát là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm thu thập thông tin để đánh giá mức sống, tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều. Khảo sát mức sống dân cư năm 2021 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 47.000 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Phương Thảo