Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khu vực giáp ranh giữa các quận đã được phân công quản lý

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - UBND TP đã phân công rõ nhiệm vụ quản lý khu vực giáp ranh giữa các quận, huyện trong việc thực hiện các quyết định 02 và 20 về quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường và hoạt động bán hàng rong.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/177917